הסיפור שלכם

משקיעים / משביחים

הידעתם? עיצוב פנים ותכנון נכון של החלל עשויים להעלות בעשרות אחוזים את ערך ה-SPACE שאתם מעמידים להשכרה או למכירה. את העובדה הזו ודאי שמעתם ממתווכים וממומחים למיניהם והרי גם חז"ל אמרו כי "דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של האדם" וכנראה שלא רק את דעתו....

ניסיוני האישי, כמי שהשביח בעצמו נכס לצרכי שכירות, מלמד אותי כי ההשקעה בשדרוג ה-SPACE- מחזירה את עצמה, ובגדול.